AID4EVE

AID4EVE projesi hakkında


PROJE HEDEFİ: AID4EVE projesinin hedefi, MEÖ öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerini artıran Evrensel Becerilerde daha yetkin olmalarını sağlayacak APP tabanlı mikro-içerikler sunan Dijital Öğrenme Platformu oluşturmaktır


HEDEF KİTLE: AID4EVE projesinin temel hedef kitlesi mesleki eğitim okullarında ve iş piyasasının ihtiyaçlarına uyumlu eğitim programları sunan kurumlarda çalışan eğitimciler, eğitmenler ve öğretim görevlileridir.


BİRİNCİL YARALANICILAR: Projenin birincil yararlanıcıları düşük becerili MEÖ öğrencilerinin yanı sıra MEÖ okul ve kurumlarının beceri geliştirme veya yeniden beceri kazandırma kurslarına kayıt olmuş yetişkin öğrenicilerdir.


PROJE AMAÇLARI: Bu Erasmus+ KA-2 MEÖ KÖO projesini uygulayarak başarmak istediğimiz nedir?

AID4EVE projesi MEÖ öğrencilerinin Evrensel Becerilerini geliştirecek ve iş piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu yeterlikleri kazandırarak istihdamlarını destekleyecek bir DİJİTAL ÖĞRENME PLATFORMU geliştirerek MEÖ’de dijital dönüşümü desteklemeyi amaçlamaktadır.

Aynı zamanda proje, dijital eğitim içeriğiyle günümüzün dijital çağında MEÖ eğitimcilerinin dijital yetkinliğini ve didaktik hazır bulunuşluklarını daha da geliştirerek MEÖ’de dijital dönüşümü destekleyecektir.


PROJE SONUÇLARI:

1. Sektörler arası kullanılabilir ve transfer edilebilir istihdam yetkinliğini geliştiren bir dizi ÖĞRENME APP’leri aracılığıyla Evrensel Beceriler (Eleştirel Düşünme Becerileri, Çatışma Yönetimi, Stratejik Planlama)geliştirmeyi amaçlayan DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU (DEP). Bu DEP, MEÖ öğrencilerini beceri kazanma, beceri geliştirme ve yeniden-beceri kazanmaları için eğitecektir.

2.AID4EVE proje yönetimi araç kiti – risk yönetimi, kalite güvencesi, yaygınlaştırma, sürdürülebilirlik.

MEÖ öğrencilerinin istihdamını artırmak için dijital eğitim platformu

Evrensel Beceriler eğitim için APP’ler

Lorum ipsum

Proje Nº 2022-1-DE02-KA210-VET-000081573. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Burada yer alan görüş ve içerikler sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu ve Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA) görüşlerini yansıtmamaktadır. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı bu görüş ve içeriklerden sorumlu tutulamaz.